[EED] Melfron Helm [New Profile]

posted on 25 Aug 2012 21:46 by mintwind
 

(ขอบคุณ @kuma-7  มากค่ะที่ลงสีให้ เป็นพระคุณอย่างสูง)

"ถึงฉันจะให้ความสำคัญกับเงิน แต่ถ้ามันจำเป็นหรือช่วยคนอื่นได้ฉันก็ยอมจ่ายนะ"

ผม -ดำ

ตา -น้ำเงิน

ชื่อ สกุล –Melfron Helm

อายุ –16

เพศ –หญิง

ปี -2

หอ -แผ่นดินประชาชน

ตำแหน่ง -หัวหน้าชั้นปี

อาชีพ –The Merchant Of Scorpio

ถิ่นกำเนิดของตัวเอง -Priestborrow

น้ำหนัก -45

ส่วนสูง -165

พาหนะประจำตัว -*รออีดิท*

คทา -